w piątek Wielkiego Postu 

 

nabożeństwa 

 

Drogi Krzyżowej

 o godzinie:

 16.30dla dzieci

 17.30młodzież i dorośli

 

                                           zapraszamy

 

     

    Niedziele 

Wielkiego Postu

 

17.30Gorzkie   Żale

   z kazaniem pasyjnym