2020-08-22 21-25-10

Czerwiec 2020 r.

Nazwa zadania: „Modernizacja źródła ciepła w oparciu o montaż zespołu pomp ciepła oraz budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,59 kWp dla budynku kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 490 290,- zł brutto

Wysokość dofinansowania: 392 200,- zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie: dotacji.

Z uwagi na znaczne koszty ogrzewania i energii elektrycznej dla budynku kościoła planuje się dokonać poprawy gospodarki energetycznej obiektu poprzez modernizację źródła ciepła w oparciu o montaż kaskady pomp ciepła powietrze /woda o mocy 48 kW (3x 16) kW z napędem elektrycznym do zasilania w energię cieplną instalacji co oraz budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,59 KWp.

Wykonane zostaną usprawnienia poprawiające sprawność systemu grzewczego i dostosowujące instalację do aktualnych wymagań technicznych. Obecnie źródłem ciepła jest kocioł olejowy firmy Viessmann o mocy 80 kW, który zostanie zamieniony na źródło elektrycznie zasilane z systemu PV. Zamontowany zostanie zespół trzech pomp ciepła Nibe powietrze – woda / wysokotemperaturowe o mocy 16 kW każda z napędem elektrycznym + sterownik. Kocioł olejowy pozostanie jako zabezpieczenie szczytowe.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące prace:

  1. Dostawa i montaż 3 pomp ciepła powietrze – woda Nibe o mocy 16 kW (każda);

  2. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,59 kW;

  3. Montaż infrastruktury towarzyszącej: inwerterów, optymalizatorów, rozdzielni systemu pv, okablowanie itp.;

  4. Przyłączenie instalacji pv do istniejącego systemu energetycznego;

  5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i przeszkolenie osób eksploatujących instalację.

Instalacja pv zostanie zamontowana na dachu budynku kościoła.

Własna instalacja fotowoltaiczna zapewni użytkownikowi większą niezależność energetyczną, a w przypadku normalnej pracy będzie generować duże oszczędności zmniejszające pobór energii. Montaż instalacji, która jest odnawialnym źródłem energii przyczyni się do ograniczenia emisji elektrowni konwencjonalnych i częściowo uniezależnieni użytkownika od zewnętrznych dostaw energii.

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl