Łódź Wielkanoc 2021


Drodzy Parafianie, mili Goście.

w2021-04-04 07-01-30

Staje przed nami przeżycie uroczystości Wielkanocnych z trzema znakami Wigilii Paschalnej, które symbolizują dzieło naszego odrodzenia:

woda chrzcielna obmyła nas z grzechów;

– ogień rozpalił naszą miłość ku Bogu;

– paschał, znak Zmartwychwstałego Chrystusa, oświetlił nasze drogi i poprowadził w życie.

W świetle tych znaków trzeba nam spojrzeć w głąb siebie, by dostrzec, w jakim stopniu realizujemy zobowiązania Chrztu świętego. Czy pragniemy kontynuować razem z Chrystusem dzieło odkupienia, przedłużając w swym życiu tajemnicę paschalną?. Niech Pan Zmartwychwstały rozszerzy nasz pogląd na życie, abyśmy to, co doczesne, umieli pojmować pod kątem życia wiecznego. Wtedy wszystko będzie dla nas możliwe do przyjęcia – nawet to, co najtrudniejsze. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana niech zawsze zwycięża w nas przez nas. Niech nas obdarzy mocą, abyśmy mogli przezwyciężać słabości natury.

Żyjmy nadzieją, że Wiara w Zmartwychwstanie przywraca nam czyste oblicze dzieci Bożych, każe nam duchem zwyciężać ciało; myślom ludzkim dodaje skrzydeł, aby „szukały tego, co w górze, a nie tylko tego, co na ziemi”.

Zacznijmy od dzisiaj żyć na nowo! Oddychać nadzieją!

Wasi duszpasterze

w2_2021-04-04 07-04-07