1. Trwa wizyta duszpasterska. Bardzo prosimy o przekazywanie informacji sąsiadom, znajomym. Przepraszamy za jedną zmianę na ul. Skalnej, ale we wtorek będziemy kontynuować spotkania na tej ulicy.
W tym tygodniu odwiedzimy Parafian wg następującego porządku:

Poniedziałek 16.01.2023 od 16.00. Czecha, Wyżynna, Gubałówka, Zbójnicka – osiedla.

Wtorek 17.01.2023 od 16.00. Skalna (numery parzyste od 26 do końca) Krokusowa, Raszyńska

Środa 18.01.2023 od 16.00. Taternicza, Junacka, Stokowska, Strążyska.

Czwartek 19.01.2023 od 16.00. Brzezińska cała, Wydmowa, Marmurowa, Dolina Łódki, Morskie Oko.

Piątek 20.01.2023 od 16.00. Powstańców Śląskich, Prezydenta, Chałubińskiego.

Sobota 21.01.2023 od 9.00. Janosika cała ulica.

Poniedziałek 23.01.2023 od 16.00. Jadwigi, Wiślicka, Kmiecia, Śpiących Rycerzy, Krzeptowskiego.

Jeśli zechcecie złożyć ofiarę na potrzeby parafii przy okazji kolędy, to będzie ona przeznaczona na boczne schody granitowe od strony północnej i południowej. Prace przy tychże schodach są zamówione wraz z nadejściem wiosny.
2. Dziś o 15.00 Wspólnota Żywego Różańca zaprasza wszystkich członków w tym także mężczyzn, którzy wstąpili w szeregi Bractwa Różańcowego na świąteczne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w salce pod Plebanią. O 17.30 nabożeństwo różańcowe.
3. Spostrzegawczy parafianie mogli także zauważyć, że w czwartek i piątek trwały prace przy uporządkowaniu dzwonnicy. Działania polegały na schowaniu mało efektownych anten telefonii komórkowej do wnętrza budynku. Teraz obiekt wygląda znacznie korzystniej.
4. Wszystkim osobom przezywającym w najbliższych dniach swoje uroczystości osobiste bądź też rodzinne, internautom, Szanownym Jubilatom oraz sympatycznym gościom życzmy błogosławieństwa Bożego oraz wszelkich łask od Boga.
5. W ostatnich dnia odeszła od nas Śp. Teresa Zgiert. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
ZALECENIA POWIZYTACYJNE BISKUPA IRENEUSZA PĘKALSKIEGO
Zgodnie z kanonem 396 & I Kodeksu Prawa Kanonicznego, dnia 23 października br. przeprowadziłem wizytację kanoniczną w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława, Biskupa Męczennika w Łodzi.
Pragnę podziękować Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi i Jego najbliższym Współpracownikom za duszpasterską i administracyjną troskę o powierzoną Mu parafię.
Dziękując za wizytacyjne spotkania, które — jak ufam – służyły wzajemnemu poznaniu i umacnianiu w wyznawaniu katolickiej wiary, z myślą o dalszym rozwoju duchowym i materialnym parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława, Biskupa Męczennika w Łodzi przekazuję następujące szczegółowe zalecenia duszpasterskie i administracyjno-gospodarcze.
⏹ I. Zalecenia duszpasterskie
Mając na względzie fakt, że po pandemii tylko około 12 % parafian uczestniczy regularnie w niedzielnej mszy świętej, należy zachęcić wszystkie apostolskie zespoły i grupy do żarliwej modlitwy w intencji tych, którzy rzadko uczestniczą w niedzielnej mszy świętej. Tę intencję powinno się uwzględniać także w modlitwie powszechnej odmawianej podczas sprawowania niedzielnych i świątecznych mszy świętych.
Należy wiernym częściej przypominać znaczenie sakramentu chorych i uwrażliwiać ich na troskę o tych członków rodziny, którzy z racji na zaawansowany wiek lub chorobę – znajdując się w niebezpieczeństwie śmierci – winni mieć zapewnioną posługę sakramentalną kapłana. W miarę możliwości można także obłożnie chorym parafianom proponować odprawienie mszy świętej w ich domu.
Pilnym zadaniem jest ożywienie troski duszpasterskiej o powiększenie grona ministrantów, ustanowienia lektorów, a także o wzrost czytelnictwa prasy katolickiej.
Warto zaproponować wiernym świeckim jakąś stałą formę katechizacji dorosłych poza spotkaniami w grupach parafialnych.
Niepokojącym zjawiskiem są akty apostazji. Winny być one przedmiotem poważnej refleksji nie tylko duszpasterzy, ale także wiernych świeckich zainteresowanych życiem własnej wspólnoty parafialnej.
⏹ II. Zalecenia administracyjno-gospodarcze
Z protokołu wizytacji finansowej wynika, że parafia nie ma długów.
Należy podkreślić, że od ostatniej wizytacji Ksiądz Proboszcz — dzięki ofiarności parafian – dokonał wiele ważnych inwestycji.
W nieodległej przyszłości powinny być wykonane zalecenia zawarte w jego protokole z wizytacji budowlanej obiektów sakralnych i budynku kościelnych sporządzonym w październiku br.
Przekazując powyższe powizytacyjne zalecenia duszpasterskie i administracyjno-gospodarcze, ufam, że zostaną one sumiennie wykonane i pomogą parafii w dalszym pogłębianiu jej życia religijnego oraz właściwej dbałości o dobra kościelne.
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi i księżom Wikariuszom, a także zespołom i grupom parafialnym oraz wszystkim wiernym świeckim parafii Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława, Biskupa Męczennika w Łodzi przekazuję serdeczne pozdrowienia i załączam pasterskie błogosławieństwo.
+ Ireneusz Pękalski
Łódź, 2 listopada 2022 r.