10-avril

Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. (J 12, 3)

Wiemy, co Eliezer  (wg Rdz 15, 2 główny sługa Abrahama, który miał po nim dziedziczyć, gdy Abraham nie miał potomka; najprawdopodobniej to jemu powierzono misję poszukiwania w Mezopotamii żony dla Izaaka – zob. Rdz 24; przyp. tłumacza) zrobił, by poznać, czy Rebeka była godna stać się żoną syna swego pana: poprosił ją przy studni o wodę i czekał, czy Rebeka da się napić również jego wielbłądom. Mała grzeczność, cicha cnota może świadczyć o wielkiej (z listu św. Franciszka Salezego do św. Joanny de Chantal).

Maria wylała perfumowany olejek na stopy Jezusa. Ten gest jest dowodem jej szczerej skruchy i wielkiego szacunku dla Niego. W Wielkim Tygodniu skoncentrujmy nasze myśli na głębokim żalu za nasze grzechy, adorujmy naszego Pana i bądźmy do Jego dyspozycji.