1. Przypominamy o transmisjach mszy świętych drogą internetową. Dziś i w kolejne niedziele grudniowe będą transmitowane wszystkie msze św., łącznie z Roratami

2. Bardzo dziękujemy za ofiary przelane na konto parafialne, złożone na tacę czy też przekazane bezpośrednio. Ofiarodawcom i darczyńcom serdeczne Bóg zapłać. Za tydzień taca inwestycyjna.

3. Trwa rozprowadzanie opłatków na wigilijny stół. Można je nabyć u sióstr Antonianek i Pasterek oraz w zakrystii tak w niedziele jak i w dni powszednie. Prosimy, aby też przy nabywaniu opłatków nie stawiać pytania po „ile”, bo jeśli kogoś nie stać na symboliczną ofiarę to może podjąć Go także bezpłatnie i bez ofiary a tylko za modlitwę w intencji o ustanie Pandemii.

4. Przypominamy również o możliwości nabyciu świec CARITAS. Są także dostępne książeczki pt. „RÓŻANIEC Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM” po 10 złotych, pozycja ”MÓJ KLUCZ DO BIBLII” wydanie pięknie na potrzeby dziecka i może znakomicie się przysłużyć, jako prezent gwiazdkowy po 15 zł. oraz od dziś mamy także albumowe wydanie pt „NAJCIEKAWSZE MIEJSCA ŚWIĘTE W ŚWIECIE” także po 15 zł.

5. Dziś rozpoczynamy kolejną edycję „STOLIKA SZCZĘŚCIA”. Obok świecznika są wyłożone koperty. Łącznie jest w Pogotowiu Opiekuńczym osiemdziesięcioro pięcioro dzieci. Prowadzimy tę akcję wraz z XXIII Liceum Ogólnokształcącym, oraz moderatorami strony naszej parafii na facebooku jak i z pomocą Rady Osiedla Stoki. Koperty zawierają dane o; wieku, płci dzieci oraz zaszyfrowany numer przypisany do nazwiska dziecka, który to jest wiadomy tylko pani Dyrektor. Numer ten prosimy wyraźnie napisać na przygotowanej paczce w sposób trwały a kopertę po prostu zniszczyć. Prosimy pamiętać, że dzieci nie potrzebują ubrań, ale tylko coś, co mogą mieć, jako swoją własność w postaci tzw. przytulanek, samochodzików czy innych gadżetów lub gier. Akcja potrwa do 19 grudnia.

6. W Adwencie nie będzie tradycyjnych rekolekcji, ale postaramy się zapewnić możliwość spowiedzi.

7. Dziś z racji I niedzieli miesiąca o 17.30 nabożeństwo adoracyjne a za tydzień różaniec o 17.30 bez wcześniejszego spotkania formacyjnego Członków Żywego Różańca.

8. We wtorek w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.Panny GODZINA ŁASKI, od godziny 12 do 13 tak w kościele jak i w kaplicy na Skalnej gdzie Siostry Pasterki zapraszają do modlitwy.

9. Za tydzień o 16.30 msza św. dla dzieci klas III oraz ich rodziców. Przypominamy tylko, że z końcem listopada minął czas zgłoszenia dziecka przez złożenie deklaracji i odpisu aktu chrztu św.

Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu swoje uroczystości; osobiste bądź rodzinne, Jubilatom i naszym sympatycznym gościom, składamy najlepsze życzenia – błogosławieństwa Bożego oraz wszelkich łask od Boga – szczególnie kierujemy te słowa naszego p. organisty Mikołaja.

A w liturgii tego tygodnia; we wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny.
W ostatnich dniach odeszli od nas:

Włodzimierz Dworak, Wacław Źródelny, Sławomir Zielonka, Bogdan Klimkiewicz i Milada Domańska

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie……

Rodzinom i przyjaciołom zmarłych, składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia.