Szkoła Podstawowa nr 145 przy Pogotowiu Opiekuńczym, zaprosiła ks. Proboszcza na spotkanie połączone z przedstawieniem JASEŁKA. Radosne chwile zostały uwiecznione na zdjęciach.