jezu

         W DNIACH OD 14 DO 21 X 2017 ROKU

W NASZEJ PARAFII BĘDĄ:

MISJE MIŁOSIERDZIA,

JUŻ TERAZ PRZYGOTUJ SIĘ DUCHOWO DO ICH GODNEGO PRZEŻYCIA I TAK USTAW SWÓJ HARMONOGRAM ŻYCIA ABY W NICH UCZESTNICZYĆ.

                                                              Zapraszamy