O Jezu. Boski nasz Odkupicielu, który przyszedłeś rzucić ogień na ziemię i bardzo pragniesz, aby on już zapłonął (Łk 12 49) rozpal nasze umysły i serca pragnieniem zbawienia całego świata i każdego człowieka, aby nikt nie zginął z tych, których Ci dał Ojciec i by także naszego pokolenia nikt nie wyrwał z Twojej ręki (J 10, 28).

O Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź w naszym Kościele apostolską gorliwość pasterzy i wiernych. Pobłogosław dzieło Misji Świętych, które podejmujemy.

Miłosierne Serce Jezusa, pragnące dusz naszych, spraw aby nikt nie pozostał obojętny wobec Twojej Ewangelii i poczuwał się do jej głoszenia światu, aby nikt nie trzymał się z daleka od słońca miłości, promieniującego dla nas w Eucharystii, aby nikt nie czuł się zwolniony od czynnej miłości wobec tylu braci potrzebujących pomocy i miłości.

O Jezu, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, poślij od Ojca na nowo Ducha Świętego, aby odnowił oblicze naszej parafii, aby rozgrzał serca zobojętniałe i zimne, aby wlał odwagę w serca tchórzliwe, aby umocnił serca słabnące w wierze, aby przyprowadził do nawrócenia serca niewierne i zdradliwe, aby oświecił serca błądzące i idące na kompromis z duchem tego świata, aby ożywił w sercach wszystkich świadomość powołania do apostolstwa w rodzinie, parafii, miejscu pracy, nauki i wypoczynku.

Maryjo, Częstochowska Pani, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, która rozświetlasz z Jasnej Góry nasze drogi życiowe, wspomóż nas swoim wstawiennictwem w dziele odnowy naszej wspólnoty parafialnej. Zmobilizuj nas wszystkich, jak kiedyś sługi w Kanie Galilejskiej, do czynu przygotowującego cud przemiany naszych wnętrz. Dopomóż nam zaprosić na nowo Twojego Syna w teraźniejszość i przyszłość naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Amen