wielkanoc

Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa, nieodłącznie niosą człowiekowi najpiękniejszy dar Światła, Mocy i Nadziei w atmosferze radości, miłości i pokoju, której wyrazem są wzajemne życzenia. Pobudzeni mocą Zmartwychwstałego Pana, otwieramy nasze serca ku bliźnim i obdarowujemy się szczerą życzliwością, przebaczeniem zaistniałych urazów, dzieląc się pokojem i duchowym zjednoczeniem. Śpiewając radosne Alleluja, życzymy, by Światło Chrystusa rozświecało wszystkie ciemności, by było natchnieniem w czynieniu dobra i towarzyszyło w każdym spotkaniu z Bogiem i ludźmi. Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się w nim i radujmy. ALLELUJA.

 

Pozdrawiamy Was w Chrystusie Zmartwychwstałym;

Kapłani posługujący w parafii.                                                                                     

                                                                          Szczęść Wam Boże.