14-avril

Męka Pańska i Śmierć Pana Jezusa

«Oto Człowiek» (J 19, 5).

Jest pani blisko krzyża. Święta miłość skłania do naśladowania Boskiego Oblubieńca w zachowaniu postawy pokory na krzyżu, w znoszeniu wielu cierpień, w cierpliwym wytrwaniu na nim aż do końca, jeśli taka jest wola Boga Ojca. (z listu św. Franciszka Salezego do pani de Granieu z 17.02.1620 r.)

Patrzymy na krzyż z głęboką czcią pamiątając, że nasz Pan przyjął to wielkie cierpienie, by wybawić nas od zła i doprowadzić do swego Ojca. Oto Człowiek! Oto ukrzyżowana Miłość do Ciebie. Jednak zgodnie z radą św. Franciszka Salezego nie dodawaj sobie krzyży, lecz akceptuj te, które masz.