Paczki dla parafian to kolejna inicjatywa CARITAS w naszej parafii. Po jej reaktywacji wstąpiły nowe siły a osoby potrzebujące pomocy otrzymały wsparcie w postaci darów i słodyczy dla dzieci. Na pierwszy rzut pomoc udało się zanieść do 21 rodzin. Może i w ten sposób będzie im łatwiej przeżyć te święta. Należ dodać że dary pochodzą tylko od naszych parafian którzy swoją hojnością zaskoczyli nas bardzo pozytywnie.

Niech darczyńcy przyjmą wdzięczne słowo DZIĘKUJEMY.