Dziś o godzinie 7 zostały odprawione pierwsze w tegorocznym Adwencie roraty. Mszy świętej przewodniczył i krótkie kazanie wygłosił ks. Dominik Lubiński. Zapraszamy wszystkich do udziału w porannym czuwaniu z Maryją. To najlepsze duchowe przygotowanie na przyjście Jezusa, Zbawiciela Świata.