Łódź 22.09.2023

W piątek odbyło się pierwsze, po wyborze i zaprzysiężeniu oraz nominacji biskupiej, spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Ksiądz Proboszcz na wstępie przedstawił zadania i kompetencje Rady, wynikające ze Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Łódzkiej, a następnie dokonano wyboru sekretarza Rady.

Tematem spotkania była planowana renowacja wnętrza naszego kościoła, głównie, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez Kurię.

Ksiądz Proboszcz przedstawił do zaopiniowania projekt (aranżację) wnętrza kościoła, opracowany przez architektów z Warszawy; p. prof. Joannę Walendzik-Stefańską i Piotra Stefańskiego

Wizualizacja zostanie zaprezentowany zainteresowanym Parafianom w najbliższą niedzielę po Mszach Świętych o godz. 12.30 i 18.00.

Pierwszym etapem renowacji będzie modernizacja instalacji elektrycznej wewnątrz kościoła. Harmonogram dalszych prac zostanie opracowany po wyłonieniu wykonawców poszczególnych prac.

Spotkania Rady będą odbywały się cyklicznie, a ich częstotliwość będzie uzależniona od bieżących potrzeb.

Sekretarz Rady

Maria Węgierska