Także seniorzy z Domu Dziennego Pobytu spożyli wigilijne potrawy w swoim gronie poszerzonym o zaproszonych gości w tym także o naszego ks. Proboszcza. Odświętne stroje, znakomite potrawy i wyjątkowa atmosfera dopełniły przeżyć a i tym razem zdjęcia zobrazują tę chwilę