Święcenie pokarmów odbyło się też w kaplicy ss. Pasterek przy ulicy Skalnej, gdzie łatwiej jest dotrzeć mieszkańcom tej części naszej parafii. Dziękujemy za spotkania i wspólną modlitwę.