W imieniu własnym i Pani Dyrektor Anny Woźniak, Grona Pedagogicznego oraz wychowanków Szkoły Podstawowej nr 145 przy Pogotowiu Opiekuńczym na ul. Krokusowej pragniemy podziękować za Wasz piękny dar, którym sprawiliście ogromną radość dziewięćdziesięciu serduszkom. Każdy wychowanek, bez wyjątku, otrzymał piękny prezent. Te wspaniałe prezenty, dokładnie takie, jakie dzieci sobie wymarzyły rozjaśnią im tegoroczne Święta i dzięki Państwa szczodrości, dadzą choć trochę szczęścia i uśmiechu.

Pani Dyrektor zawsze podkreśla, że jej podopieczni mają opiekę, odzież i jedzenie, ale brakuje im tego, co najważniejsze – miłości i szczęśliwego dzieciństwa. W czwartek podczas uroczystości choinkowej dzieciaki mogły zapomnieć o swojej sytuacji i poczuć się po prostu szczęśliwe. Dzięki Państwa hojności, dzieci w naszym Pogotowiu doświadczyły tak wielkiej radości, której oznakami były okrzyki szczęścia i wzruszenia, że trudno jest nam aż to opisać.

Za dary, prezenty i Państwa wielkoduszność oraz wrażliwość na potrzeby bliźnich składamy wielkie Bóg Zapłać, a na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia składamy wszystkim darczyńcom najserdeczniejsze życzenia Bożej Radości i Miłości, aby Nowonarodzone Dzieciątko błogosławiło Wam i Waszym Rodzinom.

Barbara Makowska dyrektor XXIII Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Łodzi