Trzeci rodzaj zachwycenia – ekstaza czynu i oznaki dobrego zachwycenia – zob. TMB 7, VI

Św. Franciszek Salezy odnosił się krytycznie do ekstaz. Pisał, że widziano w naszych czasach niektóre osoby, które same uważały i wszyscy w to wierzyli razem z nimi, że często pod działaniem Bożym wpadają w ekstazę. W końcu jednak stwierdzono, że to było tylko złudzenie i omamienie szatańskie (s. 376). Podaje dwa kryteria rozróżnienia dobrej i świętej ekstazy: ogarnia ona nie tyle rozum, co wolę, którą porusza, zagrzewa i napełnia potężnym umiłowaniem Boga oraz sprawdza się w czynie przez wypełnienie Bożych przykazań (s. 377).

Jako ludzie duchowi opuszczamy nasze ludzkie życie, aby żyć życiem wznioślejszym, wyższym niż nasze własne. Ukrywamy to nowe życie w Bogu z Chrystusem, który sam jeden je widzi, zna i nam je daje. Naszym nowym życiem jest miłość niebiańska ożywiająca i poruszająca naszą duszę (s. 378).

Prośmy Pana, byśmy prowadzili życie ukryte w Bogu z Panem Jezusem, który najlepiej je zna i go udziela. Niech nasz sposób życia będzie dowodem miłości do Niego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu,…