chemin-de-croix

Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły.  Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. (Iz 49, 4)

Kiedy wreszcie nie będziemy szukać kogoś innego poza Bogiem? Jacy będziemy wówczas szczęśliwi! Wtedy będziemy mieć tylko to, czego będziemy szukać i będziemy szukać tylko tego, co będziemy mieć (św. Franciszek Salezy).

Bóg jest Bogiem ukrytym, a ludzie męczą się Jego szukaniem. Czasami wkrada się zniechęcenie. Jednak jesteśmy tylko sługami nieużytecznymi. W swoim wielkim Miłosierdziu Bóg obiecuje nagrodę za wierną służbę. Powierzając się Panu Jezusowi, osiągniemy ten cel.