DZIŚ W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, PODCZAS MSZY ŚW. Z LICZNYM UDZIAŁEM DZIECI, ZOSTAŁA POŚWIĘCONA KREDA I KADZIDŁO. DZIECI CHĘTNIE PRZYGLĄDAŁY SIĘ TYM OBRZĘDOM I W NICH UCZESTNICZYŁY.