Celebrację Świętego Triduum Paschalnego rozpoczęliśmy od wielkoczwartkowej Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.
Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył Ksiądz Proboszcz Marek Izydorczyk