15-avril

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie!». (Mt 28, 5)

Jesteś córką Chrystusa ukrzyżowanego. Cóż to za łaska mieć udział w Jego krzyżu! (…) Zaufaj Bogu, skieruj ku Niemu swoje myśli, a On zatroszczy się o Ciebie i wyciągnie ku tobie pomocną dłoń. (z listu św. Franciszka Salezego do pani de Ruans z 8.02.1621 r.)

Cierpienia czasem utrudniają nasze kroczenie ku Bogu. Dlatego słowa anioła mogą nas oświecić: «Wy się nie bójcie!» Nie bójcie się, bo Chrystus kroczy przy was! Oddalcie wszelkie uczucia, które oddalają was od Boga. Ten, kto ofiarowuje Bogu swoje życie nie jest wolny od cierpień, ale przyjmuje cierpienie.