ARCYBISKUP

METROPOLITA ŁÓDZKI

Łódź, dnia 31 marca 2020 roku

Abp–1.1-272/2020

Zarządzenie

W związku z panującym stanem epidemii postanawiam:

  1. terminy I. Komunii świętej w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia; wcześniej możliwe jest organizowanie I. Komunii świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu limitu 5 uczestników liturgii). Do Księdza Proboszcza i Rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia;

  1. zaległe terminy bierzmowania – po ustaniu epidemii – należy ustalić z Księżmi Biskupami

Ks. dr Zbigniew Tracz

Kanclerz

+ Grzegorz Ryś

Arcybiskup Metropolita Łódzki