W dniu 30 stycznia br. minęło 35 lat od czasu gdy ówczesny ks. bp pomocniczy łódzki udzielił w Łódzkiej Katedrze święceń kapłańskich grupie 9 diakonów. Byli wśród nich;

ks. Waldemar Bena, ks.Henryk Betlej, ks. Mateusz Cieplucha – gospodarz spotkania, ks. Antoni Cygora, ks. Marek Gębalski – nieobecny z racji na poważną chorobę, nasz proboszcz ks. Marek Izydorczyk, ks. Paweł Lipiński, ks. Krzysztof Owczarek, ks. Zbigniew Zgoda.

Zdjęcia otrzymaliśmy przez grzeczność od p. Wiktora, któremu tą drogą dziękujemy.