About Tomasz Falak

This author has not yet filled in any details.
So far Tomasz Falak has created 169 blog entries.

Czuła miłość Boga

29-mars

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie (Iz 49, 15).

Niech świat grzmi, ile chce, przeciwko mnie. Jest mi to zupełnie obojętne, ponieważ Ten, który jest Panem Niebios, jest moim Obrońcą (św. Franciszek Salezy, Dzieła 25).

Miłość Boża jest nieskończona. Bóg jest szaleńczo zakochany w tobie, we mnie, w każdym z nas. Kim jest Bóg, że nas aż tak ukochał?

Panie, nie potrafię Cię kochać tak, jak Ty mnie kochasz, ale pomóż mi jeszcze lepiej Ci służyć.

29.03.2017|Aktualności|

Moc w bezsilności

28-mars

Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki…». (J 5, 7)

Boża Opatrzność rzeczywiście naprawia to, co niedoskonałe. Wszak według przypowieści na ucztę weszli kulawi i niewidomi (św. Franciszek Salezy, Rozmowy duchowe, 17).

Jak ów paralityk jesteśmy skłonni powiedzieć Bogu: Panie, jestem sam, nikogo nie ma obok mnie. Nie mogę nawet zrobić jednego kroku więcej, tak jestem wycieńczony fizycznie i moralnie. Nie mam nawet siły Cię wzywać.

Posłuchajmy, co Jezus do nas mówi bardzo cicho: Wstań, weź swoje łóżko i idź. Nie bój się, jestem tuż obok.

28.03.2017|Aktualności|

Wierzyć na słowo

27-mars

Biadania moje zmieniłeś mi w taniec; (…) Boże mój, Panie, będę Cię wysławiał na wieki (Ps 30, 12-13).

Moja droga Córko, szeroko otwieraj twoje serce przed Bogiem, kroczmy zawsze radośnie w Jego obecności. On nas kocha. On nas bardzo umiłował. On, słodki Jezus, jest cały nasz, a więc i my bądźmy cali Jego. (z Listu św. Franciszka Salezego do św. Joanny de Chantal, 1606 r.)

Pan Jezus nigdy nie pozostawi nas samych w naszych utrapieniach. Bądźmy pewni, że zawsze kroczy u naszego boku, a kiedy czujemy się opuszczeni, On sam nas niesie. Temu, kto Go posiada, niczego nie brakuje.

Panie, ja wiem, ja wierzę, że Ty mnie kochasz, a Twoja miłość wobec mnie jest nieskończona. Dziękuję Ci, Boże!

27.03.2017|Aktualności|

Panie, otwórz me oczy!

26-mars

Nie tak bowiem człowiek widzi «jak widzi Bóg», bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce (1Sm 16, 7).

Świat widzi, że osoby pobożne poszczą, modlą się, znoszą zniewagi, służą chorym, wspomagają ubogich, odbywają czuwania nocne, przezwyciężają gniew, ujarzmiają swoje namiętności. Pozbawiają się przyjemności zmysłowych i pochłonięte są takimi czynnościami, które same w sobie i ze swej natury wydają się twarde i przykre. Świat nie widzi natomiast wewnętrznej i serdecznej pobożności, która sprawia, że te wszystkie czynności stają się miłe, słodkie i łatwe (Filotea I, 2).

Ponieważ Bóg patrzy na serce, On sam rozumie, dlaczego jest mi trudno rozpocząć na nowo, dlaczego mój postęp jest tak wolny, dlaczego upadam. W tę 4 niedzielę Wielkiego Postu ofiarujmy Mu nasze dobre zamiary, naszą wolę dalszego kroczenia za Nim. Panie, zajmij na nowo właściwe miejsce w moim życiu wewnętrznym!

26.03.2017|Aktualności|

Oto ja, służebnica Pańska…

25-mars                                    

Nie bój się, Maryjo… (Łk 1, 30)

Żyć według ducha, moja najdroższa Córko, oznacza myśleć, mówić i działać według cnót, które są duchowe, a nie według zmysłów i odczuć cielesnych. (…) Żyć według ducha to kochać w sposób duchowy; żyć według ciała, to kochać na sposób cielesny. Miłość ożywia duszę jak dusza ożywia ciało. (…) A zatem żyć według ducha to żyć wiarą, nadzieją i miłością zarówno na płaszczyźnie doczesnej, jak i nadprzyrodzonej. (z Listu św. Franciszka Salezego do siostry de Blonay, 1616 r.)

Maryja w pełni żyła według ducha. Kochała jak nikt inny na świecie, dała wszystko Bogu poprzez swoje „fiat”. Prośmy Ją, aby pomagała nam kroczyć bez lęku ku Bogu.

25.03.2017|Aktualności|

Boże dobroci, napełnij nasze serca swoją łaską

24-mars

Gdyby mój lud Mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami (Ps 81, 14).

O Jezu, Zbawicielu mój, przyjmuję Twą miłość wieczną! Wiem, że przygotowałeś mi miejsce w niebieskiej szczęśliwości, abym mogła wiecznie Cię miłować i wielbić (Filotea I, 17).

Oto specjalne zaproszenie, jakie dziś otrzymuję: mam zawrócić z wyboistej i krętej drogi, po której chciałem iść prosto. Niech Pan pomoże mi kroczyć w Jego Obecności!

24.03.2017|Aktualności|

Dajmy posłuch Słowu

23-mars

Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego (Ps 95, 7).

Kiedy słuchamy Słowa Bożego, czuwajmy, by nie stać się jak wiklinowy koszyk, którym chce się zaczerpnąć wodę (św. Franciszek Salezy, Dzieła)

Słowa Ewangelii każdego dnia docierają do naszych uszu i serca nie tylko podczas liturgii, ale i w naszej codzienności. A zatem także dziś Pan Jezus mówi do mnie. Być może to, co dziś słyszę, nie dotrze do mnie innego dnia tak samo. Zawsze muszę uważać na to, co Bóg do mnie mówi.

23.03.2017|Aktualności|

Pan mój i Bóg mój

22-mars

Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy: by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia (Pwt 4, 9).

Powiedziałem, że nasz Bóg jest Bogiem radości. Tak jak zawsze dobrze czujemy się w towarzystwie ludzi wesołych, tak starajmy się zawsze i wszędzie być z Bogiem (św. Franciszek Salezy, Dzieła).

Starajmy się zawsze trwać w obecności Boga, który nieustannie na nas patrzy i nad nami czuwa. Zabiegajmy o to, by łaski udzielone nam wraz z Komunią św. zachować jak najdłużej to możliwe, na przykład przez krótkie nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, by być „serce w serce” z Panem Jezusem.

22.03.2017|Aktualności|

Wspólnota modlitwy

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie (Mt 18, 19).

Kiedy tęcza dotyka ciernistego krzaka aspalathusa, czyni go nad lilie wonniejszym. Podobnie, odkupienie naszego Zbawcy, dotykając naszej natury, czyni ją cenniejszą i bardziej miłości godną, niż gdyby pozostała w pierwotnej niewinności (TMB 2, V).

Według nauczania Pana Jezusa w Ewangelii św. Mateusza bardzo ważne jest gromadzenie się na modlitwę. We wspólnocie dzielmy się Słowem Bożym i spożywajmy Ciało Chrystusa. Módlmy się o jedność chrześcijan i o jedność między naszymi pasterzami.

21.03.2017|Aktualności|

Uroczystość św. Józefa

20-mars

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się…» (Mt 1, 20).

Pozwól na to, by Bóg tobą kierował. Nie myśl tak dużo o sobie (z Listu do pani Soulfour, 16 I 1603 r.).

Często nam się zdarza, a nawet zbyt często, planować coś bez konsultowania naszych zamiarów z Panem Bogiem. Tymczasem droga z Nim jest pewna. Św. Józef pozwolił Bogu kierować swoim życiem. Za jego przykładem pozbądźmy się „starego człowieka” i żyjmy w uległości wobec świętej woli Bożej.

20.03.2017|Aktualności|