Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Ecclesia de Eucharistia”

nazywa Maryję Niewiastą Eucharystii.

Całe życie Maryi było zwrócone na Jezusa i prowadziło do odkrycia sensu Eucharystii. Ona prowadzi nas do Najświętszego Sakramentu. Można powiedzieć, że Maryja była pierwszym tabernakulum i zarazem pierwszą monstrancją. Pierwszym tabernakulum stała się dla Jezusa po wypowiedzianym fiat podczas Zwiastowania. Dzięki niemu prosta dziewczyna z Nazaretu stała się Matką i pierwszym Mieszkaniem Słowa Wcielonego. Zaraz po tym wydarzeniu Maryja idzie do Elżbiety. Tym samym staje się pierwszą monstrancją. Maryja odkrywa Jezusa i pragnie nam Go dawać. Nie zasłania Go, ale właśnie na Niego wskazuje.

Monstrancja – Dar przygotowany przez Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i Fundację Aniołów Miłosierdzia, która daje nieustannie nadzieję jedynemu na Litwie Hospicjum. Monstrancja została wykonana przez Firmę Drapikowski Studio z Gdańska. Monstrancja przedstawia Maryję – Niewiastę obleczoną w słońce, u której stóp znajduje się księżyc. Księżyc w którym wtopiona jest autentyczna grudka ziemi z księżyca oraz 12 meteorytów. W centrum, niejako w sercu Niewiasty Eucharystii znajduje się miejsce w którym będzie umieszczany Najświętszy Sakrament. Niech ten znak Maryi przypomina wszystkim, że winniśmy dar rodzącego się Pana przechowywać w czystych i nieskalanych grzechem sercach i być odblaskiem Jego światłości.

 

 

1 2 3

Nocne czuwanie z 4 na 5 sierpnia  w kaplicy Sióstr Antonianek na Janosika w Łodzi.