Zgodnie z Dekretem księdza abpa odpust w naszej parafii jest obchodzony w pierwszą niedzielę października.

Dziś więc w Domu Bożym naszej wspólnoty przy ulicy Janosika 110 mieliśmy radość wraz z naszymi gośćmi i znaczną częścią parafialnej wspólnoty świętować kolejny ODPUST.

Naszym uroczystościom na prośbę ks. proboszcza przewodniczył ks. prałat Grzegorz Leszczyński, oficjał Sądu Biskupiego.

Choć podziębiony na ciele, dał nam przeżyć piękne chwile. Jego słowa dodały otuchy i wskazały drogę przez modlitwę różańcową do prawdziwego szczęścia człowieka dotkniętego problemami dnia.

Ewenementem jest także obecność na takich uroczystościach kapłanów z całego dekanatu w łączności z czcigodnymi księżmi emerytami. Radością nas przepełniła świadomość że tak duża liczba sióstr zakonnych przybyła ze swoich domów zakonnych łącznie z Matką Generalną Sióstr Antonianek i siostrą Przełożoną sióstr Pasterek. Pięknie naszą uroczystość dopełniła niezawodna ręka siostry Faustyny w dekoracjach które wiele osób podziwiało i gratulowało.

Całości dopełniła Agapa na plebanii dla kapłanów oraz Asyst.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

ks. Marek Izydorczyk