Niedziela 05 stycznia II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM.

8.00 + Marka Rosiaka od przyjaciół z Aachen.

9.30 + Adaminy, Kazimierza, Heleny i Hieronima.

11.00 + Małgorzaty Pierzchowskiej w 1 rocznicę śmierci

12.30 W intencji parafian/+Janiny, Wacławy, Haliny, Krystyny, Beaty, Tomasza/

12.30 + Bronisławy Bargiel – greg.10

17.30 nabożeństwo I niedzieli miesiąca.

18.00 + Reginy i Kazimierza Dubowik, Wandy i Eugeniusza Łaskich.

Poniedziałek 06 stycznia OBJAWIENIE PAŃSKIE.

8.00 + Bronisławy Bargiel – greg.11

9.30 + Heleny i Piotra Majewskich.

11.00 + Ryszarda, Sławomira, Andrzeja, Anny Iwańskich, Teresy, Zygmunta Węgierskich

i zmarłych z rodziny Oraczów.

12.30 + Kazimierza, Roberta, Antoniny, Jana i Dezyderiusza.

18.00 + Tomasza Chmielewskiego i jego rodziców.

Wtorek 07 stycznia dzień powszedni.

7.00 Dziękczynno błagalna z prośbą o Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla

Janka z racji 18 urodzin.

17.30 + Bronisławy Bargiel – greg. 12.

18.00 + Kazimiery Rubaj – od sąsiadek.

Środa 08 stycznia dzień powszedni.

7.00 + Anny Pewniak – od męża i dzieci.

17.30 + Bronisławy Bargiel – greg.13.

18.00 +Teresy Grodzickiej.

Czwartek 09 styczniadzień powszedni.

7.00 –

17.30 + Bronisławy Bargiel – greg. 14.

18.00 + Rafała Purpurowicza w 2 rocznicę śmierci.

Piątek 10 stycznia dzień powszedni.

7.00 + Bronisławy Bargiel – greg.15

17.30 – Dziękczynno błagalna – o Boże błogosławieństwo dla rodzin; Tomaszewskich i

Baklińskich

18.00 + Eugenii, Bolesława, Andrzeja Biedę, Janiny i Mieczysława Bedełka o spokój dusz.

Sobota 11 stycznia dzień powszedni.

7.00 – Dziękczynno błagalna o Boże błogosławieństwo dla rodzin; Tomaszewskich i

Baksińskich.

17.30 + Bronisławy Bargiel – greg.16.

18.00 + Honoraty Chmiel w 1 rocznicę śmierci.