Niedziela 28 listopada – 1. NIEDZIELA ADWENTU

8.00 Za Parafian

9.30 O Boże błogosławieństwo dla Leokadii w 95 rocz. ur

11.00 + Marię Stasińską w 50 rocz. śm

12.30 + Stanisława Niewińskiego w 40 rocz. śm

18.00 Dziękcz-błagalna w 85 rocz. urodzin Stanisławy Staśkiewicz

Poniedziałek 29 listopada — dzień powszedni

7.00 + Annę Szkudlarek – greg. 26.

17.30 Dziękcz-błagalna w 40 rocz. ur. Barbary z prośbą o Boże błog.

18.00 + Zdzisława Będę- int. od sąsiadów Pawłoszków

Wtorek 30 listopada — św. Andrzeja, apostoła

7.00 + Annę Szkudlarek – greg. 27.

17.30 Dziękcz-błagalna w int. Michała

18.00 + Bronisławę Kulicką w 22 rocz. śm i jej rodziców

Środa 1 grudnia — dzień powszedni

7.00 + Annę Szkudlarek – greg. 28.

17.30 + Zmarłych z rodz. Chlewińskich i Olejniczaków

18.00 O łaskę zdrowia dla Mirosława

Czwartek 2 grudnia — wspom. ob. Bł. Rafała Chylińskiego, kapłana

7.00 + Annę Szkudlarek – greg. 29.

17.30 + Irenę Paszkiewicz

18.00 + Krzysztofa, Annę Niedźwieckich-int od uczestn. pogrzebu.

Piątek 3 grudnia — wspom. ob. św. Franciszka Ksawerego, kapłana

7.00 + Annę Szkudlarek – greg. 30.

16.30 + Wojciecha Lauksa – int. od kolegów

18.00 + Henryka i Stanisławę Zarębskich

Sobota 4 grudnia — dzień powszedni

7.00 + Kazimierę Rubaj

17.30 + Celinę Chlewińską-int od uczestn pogrzebu

18.00 + Zenobię, Jerzego Andrzejczaków

Niedziela 5 grudnia – 2. NIEDZIELA ADWENTU

8.00 Za członków Żywego Różańca

9.30 + Leokadie Niewińską

11.00 + Janinę, Józefa Kopertowskich i ich rodziców

12.30 Dziękczynno-błagalna z okazji 45 rocz. ślubu Danuty i Włodzimierza Drozd

17.30 Nabożeństwo

18.00 + Cecylię Progę w 12 rocz. śm.