Niedziela 13 listopada – 33. Niedziela Zwykła
  8.00  + Leokadię Bielacką, męża Karola i syna Marka
  9.30  + Irenę, Wacława, Andrzeja Źródelnych
11.00  + Czesława i Jadwigę Szkudlarskich oraz ich rodziców
12.30     Za parafian, szczególnie w intencji naszego organisty, Mikołaja – z racji urodzin    
              i nadchodzących, grudniowych imienin (od Halinki)
16.30  + Piotra Wasilewskiego (greg. 13)
18.00  + Witolda Jakubowskiego i zm. z jego rodziny
Poniedziałek 14 listopada
  7.00  + Piotra Wasilewskiego (greg. 14)
17.30  + o wieczne zbawienie dla Leszka
18.00  + Katarzynę Wnuk
Wtorek 15 listopada
  7.00  + Kazimierę Wenc – 8. r. śm.
17.30  + Piotra Wasilewskiego (greg. 15)
18.00  + Janinę i Mieczysława Ozimińskich
Środa 16 listopada
  7.00  + Piotra Wasilewskiego (greg. 16)
17.30  + Kazimierza Misiaka
18.00  + Małgorzatę
Czwartek 17 listopada – wsp. św. Elżbiety Węgierskiej
  7.00  + Romana Michalczyka
17.30  + Piotra Wasilewskiego (greg. 17)
18.00  + Edwarda Urbańczyka – 1. r. śm., Zofię, Franciszka, Zofię Grabowiczów
Piątek 18 listopada – wsp. bł. Karoliny Kózkówny
  7.00  + Piotra Wasilewskiego (greg. 18)
17.30  + Tadeusza Kucharskiego
18.00  + Martę Szauer (greg. 1)
Sobota 19 listopada
  7.00  + Martę Szauer (greg. 2)
17.30  + Piotra Wasilewskiego (greg. 19)
18.00  + Kazimierza Reszkę
Niedziela 20 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
  8.00  + Piotra Wasilewskiego (greg. 20)
  9.30  + Ryszarda, Bartosza, Stanisława Szymajdów, Zbigniewa, Wacławę, Wacława Borowców
11.00  + Zofię Fijałek, zm. z rodz. Fijałków i Knapczyków
12.30     Za parafian, szczególnie w intencji chórzystów
17.30     Nabożeństwo różańcowe
18.00  + Helenę, Henryka Kubusów, Karola Suwart