Niedziela 01 styczeńŚwięto Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Światowy Dzień Pokoju.

8.00 – W intencji Parafian.

9.30 + Marka Dionisjewagreg 1.

11.00 + Heleny i Tadeusza Chmieleckich oraz rodziców, Zenobii Augustowskiej.

12.30 + Pawła Król.

17.30 – nabożeństwo adoracyjne.

18.00 + Mariana Frycgreg. 11.

Poniedziałek 02 styczeń wsp. św. św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, bpp ddK.

7.00 + Marka Dionisjewagreg 2.

17.30 + Mariana Frycgreg. 12.

18.00 + Wiesława Grysia w 2 rocznicę śmierci.

Wtorek 03 styczeń dzień powszedni.

7.00 + Mariana Frycgreg.13.

17.30 + Marka Dionisjewagreg 3.

18.00 + Jana i Genowefy Witkowskich.

Środa 04 styczeń dzień powszedni.

7.00 + Marka Dionisjewagreg 4.

17.30 + Mariana Frycgreg. 14.

18.00 + Macieja Kudelskiego – od uczestników pogrzebu.

Czwartek 05 styczeń dzień powszedni – I czwartek miesiąca.

7.00 + Mariana Frycgreg. 15.

17.30 + Marka Dionisjewagreg 5.

18.00 + Jana Krzemińskiego Freda.

Piątek 06 styczeńUroczystość Objawienia Pańskiego – I piątek miesiąca.

8.00 + Jana Pielesiaka.

9.30 + Heleny i Piotra Majewskich.

11.00 + Marka Dionisjewagreg 6.

12.30 + Mariana Frycgreg. 16.

18.00 + Janiny, Jana Wojnowskich, Henryka Majewskiego i zmarłych rodziców.

Sobota 07 styczeńdzień powszedni – I sobota miesiąca.

7.00 – O Boże błogosławieństwo dla wszystkich Kół Żywego Różańca na 2023 rok – o łaskę wytrwałości w

codziennej modlitwie różańcowej.

17.30 + Marka Dionisjewagreg 7.

18.00 + Mariana Frycgreg. 17.

Niedziela 08 styczeńŚwięto Chrztu Pańskiego.

8.00 – W intencji Parafian.

9.30 + Marianny i Władysława Duk oraz ich rodziców,

11.00 + Marka Dionisjewagreg 8.

12.30 + Mieczysława i Karoliny Surowieckich.

16.30 + Mariana Frycgreg. 18.

18.00 + Mateusza Lisewskiego.