Niedziela 02 stycznia – 2 Niedziela po Narodzenia Pańskim.

8.00 + Danieli w rocznicę śmierci i Józefa Kałębasiaków i zmarłych z rodziny.

9.30 + Zofii Kowalczykgreg.2.

11.00 + Wiesława Grysia w 1 rocznicę śmierci.

12.30 w intencji Parafian – /+ Henryki /

17.30 – Nabożeństwo adoracyjne.

18.00 + Józefa Nogiecia w 3 rocznicę śmierci, jego rodziców i teściów, Wojciecha i Jana.

Poniedziałek 03 stycznia – dzień powszedni.

7.00 – Dziękczynna za dar życia z prośbą o Boże bł. i łaski dla Tadeusza w 70 urodziny.

17.30 + Zofii Kowalczykgreg.3.

18.00 + Genowefy i Jana Witkowskich

18.30 – msza święta związana z kolędą dla mieszkańców wyznaczonych ulic.

Wtorek 04 styczniadzień powszedni.

7.00 + Zofii Kowalczyk greg.4.

17.30 + Jana, Sabiny, Marii, Teresy, Jana Onoszko i zmarłych z rodziny.

18.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba i opiekę dla rodziny Musiatowiczów.

18.30 – msza święta związana z kolędą dla mieszkańców wyznaczonych ulic.

Środa 05 stycznia dzień powszedni.

7.00 – O Boże błogosławieństwo i szczęśliwe rozwiązanie dla Martyny.

17.30 + Heleny i Józefa Szauer, Antoniego i Anny Kegler.

18.00 + Zofii Kowalczyk greg.5.

18.30 – msza święta związana z kolędą dla mieszkańców wyznaczonych ulic.

Czwartek 06 stycznia OBJAWIENIE PAŃSKIE.

8.00 w intencji Parafian.

9.30 + Heleny i Piotra Majewskich.

11.00 + Aleksandra Nowickiego w 20 rocznicę śmierci oraz rodziców.

12.30 + Sławomira, Ryszarda, Anny, Andrzeja Iwańskich, Zofii, Walentego Oraczów, Teresy i Zygmunta

Węgierskich

18.00 + Zofii Kowalczyk greg.6.

Piątek 07 stycznia dzień powszedni.

7.00 + Zofii Kowalczyk greg.7

17.30 + Stanisława Eliasza – greg.1.

18.00 + Jana Krzemińskiego – Freda.

18.30 – msza święta związana z kolędą dla mieszkańców wyznaczonych ulic.

Sobota 08 stycznia dzień powszedni.

7.00 + Stanisława Eliasza – greg.2.

17.30 + Zofii Kowalczykgreg.8.

18.00 + Danieli i Stanisława Szkudlarskich, Stanisławy i Czesława Langierowicz.

Niedziela 09 stycznia – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO.

8.00 + Stanisława Eliasza – greg.3.

9.30 + Janiny, Jana Wojnowskich, Henryka Majewskiego i zmarłych rodziców.

11.00 + Julianny i Mateusza Czarneckich, Marianny i Franciszka Pyzik.

12.30 w intencji Parafian

16.30 + Teodozji, Władysława Krysztofiak, Pelagii i Józefa Wiśników.

18.00 + Zofii Kowalczyk greg.9.