Niedziela 03 stycznia 2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM.

8.00 + Genowefy i Jana Witkowskich.

9.30 + Zofii Pałkagreg.3.

11.00 + Julianny i Mateusza Czarneckich, Marianny i Franciszka Pyzików.

12.30 – W intencji parafian – + Romana, Heleny, Jana, Zofii, Henryka, Ewy, Mieczysława, Kunegundy i Hieronima.

17.30 nabożeństwo różańcowe

18.00 + Anny i Bronisława Pająk.

Poniedziałek 4 stycznia dzień powszedni.

7.00 + Zofii Pałkagreg.4.

17.30 – Kolęda dla mieszkańców ulic; Janosika i Szczawnickiej.

18.00 + Genowefy, Wojciechowskiej, Genowefy i Sławomira Plich oraz zmarłych z rodzin.

Wtorek 5 stycznia dzień powszedni.

7.00 + Zofii Pałkagreg.5.

17.30 – Kolęda dla mieszkańców ulic; Telefonicznej, Wodospadowej, Czorsztyńskiej i Chmurnej.

18.00 + Euzebiusza Gołębiewskiego w 20 rocznicę śmierci.

Środa 6 stycznia– OBJAWIENIE PAŃSKIE.

8.00 + Zofii Pałka – greg.6.

9.30 + Janiny w 6 rocznice śmierci i Jana Wojnowskich, Henryka Majewskiego i ich rodziców.

11.00 + Heleny i Piotra Majewskich oraz ich rodziców.

12.30 + Sławomira, Ryszarda, Anny i Andrzeja Iwańskich, Zofii i Walentego Oraczów, Teresy i Zygmunta

Węgierskich.

18.00 + Tadeusza Chmieleckiego i jego rodziców oraz Heleny Chmieleckiej.

Czwartek 7 styczniadzień powszedni.

7.00 + Zofii Pałkagreg.7.

17.30 – Kolęda dla mieszkańców ulic; Zaspowej, Pszczyńskiej. Lawinowej, Jesiennej i Limbowej.

18.00

Piątek 8 stycznia dzień powszedni.

7.00 + Zofii Pałkagreg.8.

17.30 + Czesławy Pawlak – od syna z żoną.

18.00 Kolęda dla mieszkańców ulic; Gazdy, Weselnej, Sądeckiej i Krokusowej.

Sobota 9 stycznia dzień powszedni.

7.00 + Zofii Pałkagreg.9.

17.30 Alojzego Urbanowicza – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Bogdana, Jadwigi, Mariana Radzikowskich, Józefa Kozłowskiego

Niedziela 20 stycznia NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO.

8.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę dla Członków Żywego Różańca.

9.30 + Zofii Pałkagreg.10.

11.00 + Elżbiety, Heleny i Zenona Golców.

12.30 – W intencji parafian

18.00 + Władysława w 30 rocznicę śmierci i Marianny Duk oraz rodziców.