Niedziela 03 kwietniaV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 + Krystyny Woźniak, Sławomira, Leokadii i Zygmunta Otorowskich.

9.30 + Zbigniewa, Wacławy i Wacława Borowców, Bartosza, Ryszarda i Stanisława Szymajdów.

11.00 + Stefanii i Zdzisława Kamińskich.

11.00 + Haliny, Tadeusza Bryłów, Jana, Janiny Zielińskich i zm. z rodzin; Zielińskich i Bryłów.

12.30 W intencji Parafian – / +Stanisława /.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Justyny, Wacława i Antoniny Kubiaków.

Poniedziałek 04 kwietnia dzień powszedni.

7.00 – O łaskę nawrócenia dla Macieja.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 1.

18.00 + Bogdana Siemionek.

Wtorek 05 kwietniadzień powszedni.

7.00 + Marianny i Kazimierza Łukasik oraz ich rodziców.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 2.

18.00 + Marka Piechoty – od rodziny Bielackich.

Środa 06 kwietniadzień powszedni.

7.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 3.

17.30 + Zofii Reszka.

18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Julii Witkowskiej.

Czwartek 07 kwietnia dzień powszedni – I czwartek miesiąca.

7.00 O łaskę nawrócenia dla Mateusza.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 4.

18.00 + Czesława Pioruna, Krystyny, Adama Wiaderek, Eugeniusza Olczaka, Tadeusza Grzegorczyka,

Mariusza Marchewy.

Piątek 08 kwietnia dzień powszedni.

7.00 + Stanisława Mazurek – od uczestników pogrzebu.

16.30 Droga Krzyżowa.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 5.

18.00 + Stanisława Eliasza w 1 rocznicę śmierci oraz Lechosława Jaworskiego w 17 rocznicę śmierci.

18.30 ­Droga Krzyżowa.

Sobota 09 kwietnia dzień powszedni.

7.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 6.

17.30 + Danieli i Stanisława Szkudlarskich.

18.00 + O wieczne zbawienie dla Marii Perlańskiej w 2 rocznicę śmierci.

Niedziela 10 kwietniaVI NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ.

8.00 + Mirosława Pogorzelskiego w 13 rocznice śmierci.

9.30 O Boże błogosławieństwo dla Wojciecha w dniu urodzin.

11.00 + Józefy Filanowskiej w 1 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin; Filanowskich i Szewczyków.

12.30 W intencji Parafian.

16.30 + Jolanty Czesiak – od rodziny Walczaków.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 7.