Niedziela 03 grudzieńI Niedziela Adwentu.

8.00 W intencji Parafian – / +Zbigniew /.

9.30 + Ryszarda w 3 r. śm., Bartosza, Ryszarda Szymajdów, Zbigniewa, Wacławy i Wacława

Borowców.

11.00 Dziękczynno błagalna w 70 rocznicę urodzin Krzysztofa.

12.30 + Cecylii w 14 rocznicę śmierci i Kazimierza Progów.

17.30 – nabożeństwo I niedzieli miesiąca.

18.00 + Jana Staciukowicza. greg. 21.

Poniedziałek 04 grudzień dzień powszedni.

7.00 RORATY w intencji p. Barbary z racji imienin.

17.30 + Jana Staciukowicza. greg. 22.

18.00 + Barbary Wojciechowskiej.

Wtorek 05 grudzień dzień powszedni.

7.00 RORATY + Jana Staciukowicza. greg. 23.

17.30 + Rozalii Oleksak – msza pogrzebowa.

18.00 + Stefanii HEINZL, córki Anny i syna Romana oraz zmarłych z rodzin; Habrzyków i Geyerów.

Środa 06 grudzień dzień powszedni.

7.00 RORATY – + Jana Staciukowicza. greg. 24.

17.30W intencji p. Mikołaja z racji imienin od p. Haliny.

18.00 + Zygmunta i Stefani Podkulińskich.

Czwartek 07 grudzień wsp. św. Ambrożego bpa i dK.

7.00 RORATY– + Jana Staciukowicza. greg. 25.

9.30 + Danuty Lisieckiej – od wnuka Sebastiana.

18.00 + Mieczysława Rybę.

Piątek 08 grudzień – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny

7.00 RORATY + Jana Staciukowicza. greg. 26.

12.00 GODZINA ŁASKI.

16.30 RORATY + Edwarda Sarneckiego w 5 r. śm., Stanisława i Matyldy Rychterów,

Barbary i Zygmunta Nerling, Heleny i Aleksandra Majchrowskich, Jolanty Patrzałek.

18.00 .

Sobota 09 grudzień wsp. św. Karola Boromeusza, bpa.

7.00 RORATY + Wiesławy, Bolesława, Grzegorza Śliwińskich.

17.30 + Alfredy Niedzielskiej w 17 rocznicę śmierci.

18.00 + Wiesława Chorążego i jego rodziców.

Niedziela 10 grudzieńII Niedziela Adwentu.

8.00 W intencji Parafian.

9.30 + Karola Bielackiego w 20 rocznicę śmierci, żony Leokadii i syna Marka.

11.00 + Marianny w 2 rocznicę śmierci i Zenona Trela oraz ich rodziców.

12.30 + Leokadii Niewińskiej w 9 rocznicę śmierci.

16.30 + Jana Staciukowicza. greg. 28.

18.00 + Bronisława Sak w 29 rocznicę śmierci.

.