Niedziela 05 września 23 Niedziela Zwykła.

8.00 + Andrzeja Koślę w 1 rocznicę śmierci oraz jego syna Dariusza.

9.30 + Stefana, Stanisławy, Stanisława Rolińskich, Krystyny Woźniak.

11.00 + Marii Perlańskiej z racji urodzin.

12.30 – W intencji parafian – w intencji Grażyny i Ryszarda Urbanowiczów w 45 rocznicę ślubu

17.30nabożeństwo – miesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.00 + Henryka, Zofii, Jolanty Pisarskich, Stefana i Anieli Kowalskich, Grzegorza Pierzchały.

Poniedziałek 06 wrześniadzień powszedni.

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.1.

17.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i powodzenie w życiu dla Macieja i Agnieszki od taty Marka.

18.00 + Jagody, Sylwii i Grzegorza.

Wtorek 07 września dzień powszedni.

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.2.

17.30 + Kazimierza Progę – od syna i córki

18.00 + Kazimierza, Łucji, Grzegorza i Lucjana Witaszków.

Środa 08 września Święto Narodzenia N.M.Panny.

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.3.

17.30 + Józefy i Jana Fodlerów od wnucząt i prawnucząt.

18.00 + Marii Perlańskiej z racji imienin.

Czwartek 09 wrześniadzień powszedni

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.4.

17.30 + Emilii Malarek – od siostry Ireny z mężem.

18.00 + W 1 rocznicę śmierci Barbary, Wandy i Wacława Głowackich.

Piątek 10 wrześniadzień powszedni

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.5.

17.30 + Leonardy Jóźwik – od dzieci.

18.00 – O Boże błogosławieństwo na cały rok szkolny.

Sobota 11 września dzień powszedni.

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.6.

17.30 + Wacławy, Józefa Starostów, Mieczysława i Mirosława Wardów.

18.00 – W 50 rocznicę ślubu Krystyny i Jana Osińskich – o Boże bł. i łaskę zdrowia dla całej rodziny.

Niedziela 12 września 24 Niedziela Zwykła.

8.00 + Zdzisława i Joanny Chinalskich.

9.30 + Stanisławy Wołosz – greg.7.

11.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski i o dalszą opiekę Bożą nad Marzeną i Dawidem oraz ich rodziną.

12.30 – W intencji parafian.

16.30 + Genowefy, Bronisława i Jerzego Kędzierskich.

18.00 + Marianny, Marka i Jerzego oraz ich rodziców.