Niedziela 07 czerwca NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY.

8.00 + Michała Adamczewskiego, Janiny, Józefa i Andrzeja Kaźmierczaków.

9.30 + Zbigniewa i Kazimiery Krysiaków.

11.00 + Zofii Tokarskiej i Tadeusza Pawlaka.

12.30 W intencji Parafian – /+ Kazimierza i Danieli/.

17.30 nabożeństwo czerwcowe – transmisja.

18.00 + Leokadii, Stanisławy, Ireneusza i Jacka Kruszyńskich.

Poniedziałek 08 czerwca – wsp. św. Jadwigi Królowej.

7.00 + Kazimierza Potakowskiego – od uczestników pogrzebu

17.30 + Genowefy i Władysława Wojciechowskich i zmarłych z rodziny.

18.00 + Wiesławy w 40 r. śmierci, Bolesława i Grzegorza Śliwińskich.

Wtorek 09 czerwca dzień powszedni.

7.00 + Danieli Krawczyńskiej – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Barbary Dzierżawskiej i zmarłych z rodziny Gonera.

18.00 + Stanisławy Grzelak w 8 rocznicę śmierci.

Środa 10 czerwca dzień powszedni.

7.00 – W intencji żywych Członków Żywego Różańca.

17.30 + Kazimierza Potakowskiego – od żony.

18.00 + Józefa w 7 r. śmierci, Marianny, Mariana i Jana Miszczaków.

Czwartek 11 czerwca UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA.

8.00 – O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.

10.00 – W intencji Parafian.

12.30 + Zuzanny w 12 r. śm., Leszka i Wita Matyka, Zofii i Stanisława Tatara.

17.30nabożeństwo czerwcowe – transmisja.

18.00

Piątek 12 czerwca dzień powszedni.

7.00

17.30 + Jarosława Piątkowskiego.

18.00 + W intencji zmarłych Członków Żywego Różańca.

Sobota 13 czerwca wsp. św. Antoniego z Padwy, kapłana i dK.

7.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Antoniego.

17.30 + Henryki i Jana Zarembów oraz ich rodziców.

18.00 + Andrzeja Graczykowskiego w 3 rocznicę śmierci.

Nabożeństwo Fatimskie

Niedziela 14 czerwca 11 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Stanisławy, Adama Łapków i ich rodziców.

9.30 + Jana Wronikowskiego.

11.00 + Ireny Werfel.

12.30 W intencji Parafian – /+ / – w intencji ks. Antoniego z racji imienin o wszelkie łaski i dary.

17.30 nabożeństwo czerwcowe – transmisja.

18.00 + W intencji zmarłych z rodzin; Kamińskich, Długodęckich, Nowaków i Hałasiów.

18.00 – W intencji ks. seniora Antoniego Głowy z racji imienin i 50 rocznicy świeceń kapłańskich.