Niedziela 15 maja5. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 + Stanisławy i Adama Łapka oraz ich rodziców.

9.30 I Komunia święta grupa I.

11.00 I Komunia święta grupa II.

12.30 W intencji Parafian.

17.30nabożeństwo majowe.

18.00 + W intencji zmarłych z rodzin; Wroniszewskich i Firek.

Poniedziałek 16 maja Święto św. Andrzeja Boboli kapłana i męczennika.

7.00 + Józefa i Stefana Tkaczyków.

17.30 + Grażyny Adamiak.

18.00 + Haliny i Emilii Wasiak w 1 rocznicę śmierci.

nabożeństwo majowe.

Wtorek 17 maja dzień powszedni.

7.00 – O potrzebne łaski dla Elżbiety.

17.30 + Heleny i Stanisława Skalskich, Adeli i Bolesława Szymko, Konrada i Piotra Paszkiewicz, męża i

teściów, Albiny Skalskiej, Janka JABŁOŃSKI oraz Dawida Antczaka.

18.00 + Henryki i Stanisława Brączkowskich – od córki Bożeny z rodziną.

nabożeństwo majowe.

Środa 18 majadzień powszedni.

7.00 – Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę urodzin Stanisława Kryczki z prośbą o opiekę Matki Bożej.

17.30 + Genowefy, Stefana, Moniki Wach, Bożeny Stańczyk.

18.00 + Eugeniusza i Zofii Pisarskich.

nabożeństwo majowe.

Czwartek 19 maja dzień powszedni.

7.00 + Marka Dionisjewa – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Jadwigi Wronko.

18.00 – Dziękczynno błagalna w 50 rocznicę urodzin Roberta z prośba i opiekę Matki Bożej.

nabożeństwo majowe.

Piątek 20 majadzień powszedni.

7.00 + Władysławy Czarnojan – od córek z rodzinami.

17.30 + Mariana i ks. Piotra Zwolińskich.

18.00 + Mariana i Barbary Potasińskich, Edwarda i Michaliny Szczegielniak.

nabożeństwo majowe.

Sobota 21 majadzień powszedni.

7.00 + Władysławy Czarnojan – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Zofii, Stanisława, Elżbiety i Kazimierza Kula.

18.00 + Kazimierza Reszkę.

nabożeństwo majowe.

Niedziela 22 maja6. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 + Otolii Tkaczy w 6 rocznicę śmierci.

9.30 I Komunia święta grupa I.

11.00 I Komunia święta grupa II.

12.30 W intencji Parafian /+ Haliny / – Stanisławy, Józefa Słowińskich oraz ich rodziców.

17.30nabożeństwo majowe.

18.00 + Stanisławy Winieckiej w 2 rocznicę śmierci.