Niedziela 08 listopada 32 Niedziela zwykła.

8.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 7.

9.30 + Kazimierza i Roberta Frątczaków, Antoniny, Jana i Dezyderiusza Knopików.

11.00 + Władysława Trzonka.

12.30 – w intencji parafian – /+ Maria i Sławomir /.

16.30 – O rozszerzenie dzieła modlitwy różańcowej rodziców za dzieci.

18.00 + Heleny i Henryka Kubusów oraz Anieli Suwart.

Poniedziałek 09 listopada Rocznica Poświecenia Bazyliki Laterańskiej.

7.00 + O łaskę zbawienia dla ks. Ryszarda Chojeckiego w 12 rocznicę śmierci.

17.30 + Wiesława Wiszowatego greg. 8.

18.00 + Mieczysława i Janiny Ozimińskich.

Wtorek 10 listopada wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i dK.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 9.

17.30 + Edwarda Miazgę – od rodziny.

18.00 + Katarzyny Wnuk.

Środa 11 listopada – wsp. św. Marcina z Tours bpa.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 10.

17.30 + Józefa Dziurdzia – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Pauliny Tarka w 30 rocznicę śmierci.

Czwartek 12 listopadawsp. św. Jozafata bpa i męczennika.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 11.

17.30 + Lucyny Majewskiej – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Witolda Jakubowskiego.

Piątek 13 listopada wsp. św. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna pierw. Pol. m.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 12.

17.30 – O potrzebne łaski dla Karoliny i jej córek.

18.00 + Józefa Dziurdzia – od dzieci i wnucząt.

Sobota 14 listopada dzień powszedni.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 13.

17.30 + Tadeusza Krupy – od Mirka i Danuty Dyśko.

18.00 + Danieli, Stanisława i Czesławy Szkudlarskich.

Niedziela 15 listopada 33 Niedziela zwykła.

8.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 14.

9.30 + Zofii Fijołek i zmarłych z rodzin; Fijołków i Knapczyków.

11.00 + Czesława w 16 r. ś., Jadwigi Szkudlarskich oraz ich rodziców.

12.30 – w intencji parafian – + Kazimiery Wenc.

18.00 + Elżbiety, Zofii, Stanisława, Jadwigi, Andrzeja i Kazimierza Kula.