Niedziela 09 stycznia – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO.

8.00 + Stanisława Eliasza – greg.3.

9.30 + Janiny, Jana Wojnowskich, Henryka Majewskiego i zmarłych rodziców.

11.00 + Julianny i Mateusza Czarneckich, Marianny i Franciszka Pyzik.

12.30 w intencji Parafian- /+ Michał, Halina /.

16.30 + Teodozji, Władysława Krysztofiak, Pelagii i Józefa Wiśników.

18.00 + Zofii Kowalczyk greg.9.

Poniedziałek 10 stycznia – dzień powszedni.

7.00 + Zofii Kowalczykgreg.10.

17.30 + Teresy Majerkowskiej.

18.00 + Stanisława Eliasza – greg.4.

18.30 – msza święta związana z kolędą dla mieszkańców wyznaczonych ulic.

Wtorek 11 styczniadzień powszedni.

7.00 + Stanisława Eliasza – greg.5.

17.30 + Stanisława Staniszewskiego.

18.00 + Zofii Kowalczykgreg 11.

18.30 – msza święta związana z kolędą dla mieszkańców wyznaczonych ulic.

Środa 12 stycznia dzień powszedni.

7.00 + Zofii Kowalczykgreg.12.

17.30 + Zofii Manowskiej w 3 rocznicę śmierci.

18.00 + Stanisława Eliasza – greg.6.

18.30 – msza święta związana z kolędą dla mieszkańców wyznaczonych ulic.

Czwartek 13 stycznia dzień powszedni

7.00 + Stanisława Eliasza – greg.7.

17.30 + Władysławy, Aleksandra, Jerzego Dobrowolskich.

18.00 + Zofii Kowalczykgreg13.

18.30 – msza święta związana z kolędą dla mieszkańców wyznaczonych ulic.

Piątek 14 stycznia dzień powszedni.

7.00 + Zofii Kowalczyk greg.14.

17.30 + Stanisława Eliasza – greg.8.

18.00 + Władysławy i Władysława Rosińskich.

18.30 – msza święta związana z kolędą dla mieszkańców wyznaczonych ulic.

Sobota 15 stycznia dzień powszedni.

7.00 + Stanisława Eliasza – greg 9.

17.30 + Zofii Kowalczykgreg.15.

18.00 + Józefa i Sabiny Pruchniewskich, ich rodziców, Wojciecha i Adaminy Kurzawa.

Niedziela 16 stycznia – 2 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Stanisława Eliasza – greg.10.

9.30 + Sławomira, Ryszarda, Anny, Andrzeja Iwańskich, Zofii i Walentego Oraczów, Teresy i Zygmunta

Węgierskich.

11.00 + Agnieszki w 10 rocznicę śmierci oraz Marianny i Longina Warszawa.

12.30 w intencji Parafian

17.30 – nabożeństwo różańcowe.

18.00 + Zofii Kowalczyk greg.16.