Niedziela 10 maja 5. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 + Tadeusza Kacprzaka w 10 r. śm., rodziców i teściów oraz zm. z rodzin; Maskowich i Sawickich.

9.30 + Stanisławy, Stanisława, Stefana Rolińskich, Krystyny Woźniak.

11.00 + Jadwigi w 6 rocznicę śmierci i Czesława Szkudlarskich oraz ich rodziców.

12.30 + W intencji Parafian – /+Leona/.

17.30 nabożeństwo majowe – transmisja.

18.00 + Heleny w 20 rocznicę śmierci i Wacława Owczarczyków, Zofii w 11 rocznicę śmierci i Stanisława

Drabików, Kazimiery w 9 rocznicę śmierci i Mariana Jędrzejczyków.

Poniedziałek 11 maja dzień powszedni.

7.00 + Jadwigi Krakowiak.

17.30 + Zofii Łuczak i zmarłych z rodzin; Budzielów i Łuczaków.

18.00 + Marianny, Cecylii i Władysława Staszewskich.

Wtorek 12 maja dzień powszedni.

7.00 + Leona Pudlarz – od uczestników pogrzebu,

17.30 – O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla: Jadwigi, Romana i Kazimiery oraz Sylwii i Jacka.

18.00 – O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Stasia Waloryszka w 5 rocznicę urodzin.

Środa 13 maja dzień powszedni.

7.00 + Marianny, Antoniego i Stanisława Kaczmarskich.

17.30 + Genowefy i Zenona Jędraszek, Danuty Błażałek.

18.00 + Barbary Cieślińskiej w 4 rocznice śmierci.

nabożeństwo fatimskie

Czwartek 14 maja Święto św. Macieja, apostoła.

7.00Patronki Dobrej Śmierci – od Kółka Różańcowego.

17.30 + Zofii, Jana Józefa Kościelniaków, za zmarłych z rodziny Suszków.

18.00 + Bronisławy i Jana Nachyłów, za zmarłych z tej rodziny.

Piątek 15 maja dzień powszedni.

7.00 + Zofii Maszowskiej z racji imienin.

17.30 + Bronisławy w 15 rocznicę śmierci Przybyłowicz i jej męża Wiktora.

18.00 + Ireny Izydorczyk w 8 rocznicę śmierci, Władysława, Zofii i Stanisława Burzyńskich.

Sobota 16 maja Święto św. Andrzeja Boboli kapłana i męczennika – Patrona Polski.

7.00 + Zofii Wasińskiej oraz Antoniego z dziećmi i wnukami.

17.30 + Zuzanny i Zdzisława Rolewiczów, Andrzeja Jankowskiego.

18.00 + Stanisławy, Kazimierza, Elżbiety i Eugeniusza Owczarków.

Niedziela 17 maja 6. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 + Józefa i Stefana Tkaczyków.

9.30 + Stanisławy, Stanisława, Trzonków.

11.00 + Za zmarłych z rodziny Karolaków, nowonarodzonego Maksymiliana i jego rodziców; Ady i Macieja za

szczęśliwe przyjście na świat dziecka Marty i Mateusza oraz Dorotę, aby Pan dał im siłę do

przetrwania

12.30 + W intencji Parafian.

17.30 nabożeństwo majowe – transmisja.

18.00 + Janusza Krasińskiego.