Niedziela 18 października 29 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Tomasza Krawczyka greg. 21.

9.30

11.00 + Jadwigi i Czesława Szkudlarskich oraz ich rodziców.

12.30 – W intencji Parafian.

17.30nabożeństwo różańcowe.

18.00 + Ireneusza i Danuty Dróżdż ich rodziców i rodzeństwo.

Poniedziałek 19 października dzień powszedni.

7.00 + Tomasza Krawczyka greg. 22.

7.00 – Dziękczynna z prośbą o boże bł., zdrowie i łaski dla Hanny i Jarosława w 35 rocznicę ślubu.

17.30 + Stanisława, Marii Strzeleckich, Barbary Miller.

18.00 + Wandy Biedy – od rodziny.

nabożeństwo różańcowe.

Wtorek 20 października – wsp. św. Jana Kantego kapłana.

7.00 + Tomasza Krawczyka greg. 23.

17.30

18.00 + Marianny, Waldemara i syna Adama Galionów.

nabożeństwo różańcowe.

Środa 21 października dzień powszedni.

7.00 + Tomasza Krawczyka greg. 24.

17.30 + Marka Lewandowskiego od Haliny Duraj.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Celiny Chlewińskiej z racji 90 urodzin.

nabożeństwo różańcowe.

Czwartek 22 październikawsp. św. Jana Pawła II papieża.

7.00 + Tomasza Krawczyka greg.25.

18.00 – O dary Ducha Świętego dla młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania.

nabożeństwo różańcowe.

Piątek 23 października dzień powszedni.

7.00 + Tomasza Krawczyka greg. 26.

17.30 + Marka Lewandowskiego – od szwagierki z Bielska Białej.

18.00 + Adeli, Ryszarda i Bogusława Kosińskich.

nabożeństwo różańcowe.

Sobota 24 października dzień powszedni.

7.00 + Tomasza Krawczyka greg.27.

17.30 + Marka Lewandowskiego – od rodziny Leszczyńskich.

18.00 + Za zmarłych z rodziny Andrzejewskich, Cecylii Baronkiewicz.

nabożeństwo różańcowe.

Niedziela 25 października 30 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Ewy w 3 rocznicę śmierci, Józefy i Stefana i Mirosława Lesiaków, Zofii i Józefa Piątkowskich.

9.30 + Ireny w 9 rocznicę i Andrzeja Źródelnych w 11 rocznicę śmierci

11.00 + Sabiny i Józefa Próchniewskich, ich rodziców i Adaminę Kurzawę.

12.30 – W intencji Parafian.

17.30nabożeństwo różańcowe.

18.00 + Marianny w 15 rocznicę śmierci, Bolesława, Ryszarda, Władysława Zakrzewskich, Katarzyny Wąs

i Jacka Durasiewicza.

18.00 + Tomasza Krawczyka – greg.28.