Niedziela 22 styczeń3 niedziela zwykła.

8.00 – W intencji Parafian – /+ Bożenna, Krystyna, Maria, Irena /.

9.30 – Dziękczynno błagalna o potrzebne łaski dla Agnieszki z racji imienin i Doroty z racji urodzin oraz ich rodzin.

11.00 + Weroniki, Bolesława Gryś, Henryki i Wacława Kożuchowskich oraz zmarłe prababcie i pradziadków.

12.30 + Marka Dionisjewa greg 22.

18.00 + Marii i Andrzeja Misiaków.

Poniedziałek 23 styczeń dzień powszedni.

7.00 + Marka Dionisjewa greg 23.

17.30 + Mirosława Walocha – intencja od sąsiadów.

18.00 + Jana i Teodory Lis.

Wtorek 24 styczeń ws. Św. Franciszka Salezego bpa i dK.

7.00 + Cecylii Szklannej.

17.30 + Marka Dionisjewa greg 24.

18.00 + Władysława, Władysławy Rosińskich oraz ich rodziców.

Środa 25 styczeń Święto Nawrócenia św. Pawła ap.

7.00 + Marka Dionisjewa greg 25.

17.30 – O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Mikołaja i Jana oraz ich rodziców.

18.00 + Pawła Arędzkiego – od rodziny.

Czwartek 26 styczeń wsp. św. św. Tymoteusza i Tytusa bpp.

7.00 + Marka Dionisjewa greg 26.

17.30 + Józefa Skwark.

18.00 + Adama Jóźwiaka.

Piątek 27 styczeńwsp. bł. Jerzego Matulewicza bpa.

7.00 + Lucyny Zydler – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Marka Dionisjewa greg 27.

18.00 + Haliny Jastrzębskiej w 1 rocznicę śmierci oraz Janiny Marcinkowskiej w 1 rocznicę śmierci.

Sobota 28 styczeńwsp. św. Tomasza z Akwinu, kapłana i dK.

7.00 + Marka Dionisjewa greg 28.

17.30 + Zenona Karaska – od Zofii Wlazły z rodziną.

18.00 + Pawła Kluczyńskiego.

Niedziela 29 styczeń4 niedziela zwykła.

8.00 – W intencji Parafian.

9.30 – Andrzeja i Wacława Źródelnych.

11.00 W 40 lecie święceń kapłańskich księdza Proboszcza Marka, o łaskę zdrowia i potrzebne łaski od rodzin;

Jakubowskich i Odziomków ze Smarkowa.

12.30 + Mariana i ks. Piotra Zwolińskich.

18.00 + Marka Dionisjewa greg 29.