Niedziela 22 maja6. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 + Otolii Tkaczyk w 6 rocznicę śmierci.

9.30 I Komunia święta grupa I.

11.00 I Komunia święta grupa II.

12.30 W intencji Parafian /+ Grażyna, Ryszard, Janina, Barbara /+ Stanisławy, Józefa Słowińskich oraz ich rodziców.

17.30nabożeństwo majowe.

18.00 + Marianny w 32 rocznicę śmierci, Mariana. Józefa i Jana Miszczaków.

Poniedziałek 23 maja dzień powszedni.

7.00 – Dziękczynno błagalna za łaskę przeżytego małżeństwa przez Bożenę i + Krzysztofa Mikołajczyków.

17.30 + Marty Szauer.

18.00 + Stanisławy Winieckiej w 2 rocznicę śmierci.

nabożeństwo majowe.

Wtorek 24 maja wsp. N.M.P. Wspomożycielki Wiernych.

7.00 .

17.30 + Zygmunta i Anny Nosol, Antoniego Dębnego.

18.00 + Antoniny w 7 rocznicę śmierci i Wojciecha Kurzawę, ich rodziców i rodziców chrzestnych.

nabożeństwo majowe.

Środa 25 majadzień powszedni.

7.00 + Katarzyny i Ignacego Rosiaków, Antoniny Makowskiej.

17.30 + Józefy, Jana Obruślaków, Salomei i Władysława Szymaniaków.

18.00 – Marii i Jacka Pytel w 37 rocznicę ślubu – o wszelkie potrzebne w życiu łaski.

nabożeństwo majowe.

Czwartek 26 maja wsp. św. Filipa Neri, kapłana.

7.00 + Anny Głogowskiej oraz syna Andrzeja.

17.30 + Zuzanny, Zdzisława Rolewicz, Andrzeja Jankowskiego, Piotra i Marii Olejniczak.

18.00 + O wieczne zbawienie dla Marii Perlańskiej.

nabożeństwo majowe.

Piątek 27 majadzień powszedni.

7.00 + Haliny Wilczyńskiej – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Marii Woźnickiej.

18.00 + Wandy, Antoniego i Adama Klimczaków.

nabożeństwo majowe.

Sobota 28 majadzień powszedni.

7.00 + Grzegorza Dobroszka w 3 rocznicę śmierci.

17.30 + Marka Ziółkowskiego – intencja od rodziny Trzonków.

18.00 + Barbary i Henryka Brzezińskich.

nabożeństwo majowe.

Niedziela 29 majaNIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.

8.00 + Heleny i Stanisława Budek.

9.30 + Ludwiki i Aleksandra Witczaków, ich rodziców i dzieci.

11.00 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej.

12.30 W intencji Parafian /+ /.

17.30nabożeństwo majowe.

18.00 + Zofii w 15 rocznicę śmierci, Stanisława i i Wawrzyńca Siemionek.