Niedziela 22 listopada 34 Niedziela zwykła – Chrystusa Króla Wszechświata.

8.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 21.

9.30 + Stanisława w 21 r. śm., i Bartosza Szymajdów, Wacławy i Wacława i Zbigniewa Borowców.

11.00 + Alojzego Stefaniaka w 4 r. ś., Wiesławy w 9 r. śm.i Tadeusza Łuczaków.

12.30 – w intencji parafian – w intencji Chórzystów.

18.00 + Zygmunta Obremskiego, jego rodziców oraz zmarłych z rodzin; Kołaczków i Głowackich oraz

Roberta Kołaczyka.

Poniedziałek 23 listopada dzień powszedni.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 22.

17.30 + Mariji, Pietro, Bogdana i Igora Homa.

18.00 – Roberta Bednarka w 50 urodziny – o dary Ducha Świętego na każdy dzień życia.

Wtorek 24 listopada wsp. św. Andrzeja Dung-Lac kapłana i Towarzyszy.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 23.

17.30 + Wacława Całkę w rocznicę śmierci oraz jego syna Wacława.

18.00 + Tadeusza Rosiaka – od uczestników pogrzebu.

Środa 25 listopada dzień powszedni.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 24.

17.30 + Krzysztofa Jóźwika oraz zmarłych z rodzin; Stankiewiczów i Białeckich.

18.00 + Janiny i Tadeusza Kowalskich, Janiny i Stefa Ptasińskich

Czwartek 26 listopadadzień powszedni.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 25.

17.30 – O Boże błogosławieństwo dla Stanisławy z racji urodzin.

18.00 + Genowefy i Jana Witkowskich.

Piątek 27 listopada dzień powszedni.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 26.

17.30 + Mariusza, Gizeli i Tadeusza Łukasików.

18.00 + O dar wiecznego szczęścia dla Leokadii Bielackiej.

Sobota 28 listopada dzień powszedni.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 27.

17.30 + Antoniego Bednarka w 31 rocznicę śmierci.

18.00 + Jana Stąpora w 45 rocznicę śmierci, Adama Lisieckiego w 25 rocznicę śmierci.

Niedziela 29 listopada I Niedziela Adwentu.

8.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 28.

9.30 + Stanisława Niewińskiego w 39 rocznicę śmierci.

11.00 + Zuzanny, Zdzisława Rolewiczów, Andrzeja Jankowskiego, Marii i Piotra Olejniczaków.

12.30 – w intencji parafian -.

18.00 + Stefanii, Franciszka i Heleny Wajszczyków, Andrzeja Rybczyńskiego i ich rodziców.