Niedziela 23 sierpnia 21 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian – + Alfredy Wolskiej w 20 rocznicę śmierci.

9.30 + Krystyny Woźniak, Leokadii i Zygmunta Otorowskich.

11.00 – W intencji Sylwestra w 3 rocznicę urodzin.

18.00 + Jana w 15 r. śm. Stanisławy i Antoniego Gruchała, Józefy i Jana Szklarczyk.

Poniedziałek 24 sierpnia Święto św. Bartłomieja, apostoła.

7.00 + Jadwigi i Czesława Kłys.

17.30 – O powołania kapłańskie i zakonne.

18.00 + Marka Rosiaka w 1 rocznicę śmierci.

Wtorek 25 sierpnia dzień powszedni.

7.00 + Ireny Paszkiewicz.

17.30 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Marzeny i Sylwestra.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla Agnieszki w 40 rocznicę urodzin.

Środa 26 sierpnia Uroczystość Matki Boskiej Czestochowskiej.

7.00 + Ignacego Kołodziejczaka.

17.30 + Marianny MIKITUŁA.

18.00 + Pauliny, Anny i Szczepana Tarków.

Czwartek 27 sierpnia wsp. św. Moniki.

7.00 + Elżbiety, Natalii i Bronisława Kowalczyków.

17.30 + Marii Grabarczyk.

18.00 + Władysława Dziakiewicza w 15 rocznicę śmierci oraz rodziców; Jadwigi i Adama.

Piątek 28 sierpnia wsp. św. Augustyna, biskupa i dK.

7.00 + Janiny Zawrzykraj – od rodziny.

17.30 + Janiny i Stanisława Lewandowskich.

18.00 –.

Sobota 29 sierpnia wsp. męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

7.00 – O łaskę uzdrowienia dla Bożenki i jej dzieci.

16.30 – ślub.

18.00 + Leonarda, Franciszka i Leonarda Kwiatkowskich.

Niedziela 30 sierpnia 22 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian – +.

9.30 + Teresy i Józefa Kopytowskich.

11.00 + Bronisławy, Władysława i Leona BAMBERGER.

18.00 + Jadwigi Brzezińskiej oraz jej rodziców i teściów.