Niedziela 24 maja WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE.

8.00 + Krystyny Rutkowskiej, Marii Perlańskiej.

9.30 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Marii i Jacka Pytel w 35 rocznicę ślubu.

11.00 + Joanny Stasiewicz oraz o łaski dla jej męża Jerzego w 65 urodziny

12.30 + W intencji Parafian / + Sabiny /.

17.30 nabożeństwo majowe – transmisja.

18.00 + Ludwiki, Aleksandra, Jana, Stanisława i Stefana Witczaków, Władysławy Szczepaniak.

Poniedziałek 25 maja dzień powszedni.

7.00 + Marii Perlańskiej – od dzieci.

17.30 – Dziękczynno błagalna z racji urodzin.

18.00 + Stanisława w 16 rocznicę śmierci i Jadwigi Grzegorczyk.

Wtorek 26 maja wsp. św. Filipa Nereusza kapłana.

7.00 + Anny Kochanowskiej.

17.30 + Józefy i Jana Obroślaków, Salomei i Władysława Szymaniaków.

18.00 + Zofii Makowskiej.

Środa 27 maja dzień powszedni.

7.00 + O łaskę życia wiecznego dla Agnieszki Warszawa w dniu 20 urodziny, Janusza Władysławy

Michała Solskich, Marianny, Longina i Pawła Warszawa.

17.30 + Marii Perlańskiej – od brata Romana z rodziną.

18.00 + Mariana, Kazimierza, Zdzisławy, Henryka Michalczyków .

Czwartek 28 maja dzień powszedni.

7.00 + Andrzeja Czerwińskiego

17.30 + Marii Perlańskiej.

18.00 + Tadeusza Dzierżowskiego.

Piątek 29 maja wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej dziewicy.

7.00 + Grzegorza Dobroszka.

17.30 + Romana Bergera oraz za rodziców.

18.00 + Barbary Brzezińskiej.

Sobota 30 maja dzień powszedni.

7.00 + Bronisławy i Lucjana Koleśników.

17.30 + Zofii w 13 rocznicę śmierci, Stanisława i Wawrzyńca Siemionek.

18.00 + Dariusza Kośla, jego dziadków i wujków.

Niedziela 31 maja NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIETEGO.

8.00 – W18 urodziny Oleńki Frołow oraz Gabrysia Wojtowicza – Eucharystia od babci.

9.30 + Otolii Tkaczyk w 4 rocznicę śmierci.

11.00 + Stefanii Koral i Ireny Izydorczyk – od rodziny.

12.30 + W intencji Parafian.

17.30 nabożeństwo majowe – zakończenie – transmisja.

18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Krzysztofa w 6 rocznicę ślubu.