Niedziela 25 lipca 17 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – w intencji parafian.

9.30 + Krystyny Woźniak, Leokadii i Zygmunta Otorowskich.

11.00 + W 13 rocznicę śmierci Ryszarda Kuliżek.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla Krzysztofa z racji imienin.

Poniedziałek 26 lipca – wsp. św. św. Joachima i Anny.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.6.

18.00 + Stanisławy Rosiak.

Wtorek 27 lipca dzień powszedni.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.7.

18.00 + Andrzeja Baklińskiego.

Środa 28 lipca dzień powszedni.

7.00 – O Boże błogosławieństwo dla Magdy i Dominika.

17.30 + Jadwigi w 3 rocznicę śmierci i Andrzeja Kubickich, zmarłych z rodzin; Kubickich i Budziarków

18.00 + Jerzego Reszkęgreg.8.

Czwartek 29 lipca – wsp. św. Marty.

7.00 – O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla; Zofii, Ewy, Piotra, Małgorzaty, Denisa oraz

Ewy i Mirosława

18.00 + Jerzego Reszkęgreg.9.

Piątek 30 lipcadzień powszedni.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.10.

18.00 + Małgorzaty Baranowskiej – od uczestników pogrzebu.

Sobota 31 lipca wsp. św. Ignacego z Loyoli.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.11.

17.30 + Renaty Gutsch.

18.00 + .

Niedziela 01 sierpnia 18 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – w intencji parafian.

9.30 + Bartosza, Ryszarda i Stanisławy Szymajdów, Zbigniewa, Wacławy i Wacława Borowców.

11.00 + Adriana Aleksnina w 3 rocznicę śmierci.

18.00 + Stefanii, Stanisława i Józefa Nogieć oraz zmarłych z tej rodziny.