Niedziela 25 września26 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Janiny Wasilewskiej – greg. 17.

9.30 + Marii i Władysława Zając oraz ich rodziców.

11.00 + Jadwigi i Henryka Brzezińskich oraz ich rodziców.

12.30 W intencji Parafian, o Boże błogosławieństwo i łaski dla ks. Rafała z racji imienin od Ż.R i Asysty.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny i Tadeusza Janowskich w 40 rocznicę ślubu.

Poniedziałek 26 września dzień powszedni.

7.00 + Pawła Król.

17.30 + Janiny Wasilewskiej – greg. 18.

18.00 – O łaskę zdrowia, potrzebne siły i wypełnienie woli Bożej dla Tomasza.

Wtorek 27 września wsp. św. Wincentego a Paulo, kapłana.

7.00 + Janiny Wasilewskiej – greg. 19.

17.30 – W intencji Bogu wiadomej.

18.00 + Pawła Kluczyńskiego.

Środa 28 wrześniawsp. św. Wacława, męczennika.

7.00 + Wacława i Marianny Kożuchowskich.

17.30 + Janiny Wasilewskiej – greg. 20.

18.00 + Mariana w 41 rocznicę śmierci, Marianny, Józefa i Jana Miszczaków.

Czwartek 29 września Święto świętych; Archaniołów; Michała, Gabriela i Rafała.

7.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Rafała z racji imienin.

17.30 + Janiny Wasilewskiej – greg. 21.

18.00 – W intencji Członków Apostolatu Patronki Dobrej Śmierci.

Piątek 30 wrześniawsp. św. Hieronima, kapłana i dK.

7.00 + Janiny Wasilewskiej – greg. 22.

17.30 + w 5 r. śm. Jarosława i 8 r. śmierci Wiesława Drożdżeniewskich, Agnieszki, Tadeusza i Danuty Kulińskich.

18.00 + Pawła Król.

Sobota 01 październikwsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i dK – I sobota miesiąca.

7.00 – Za żyjących Członków Żywego Różańca.

17.30 + Janiny Wasilewskiej – greg. 23.

18.00 + Marka Lewandowskiego w 2 rocznicę śmierci, Dariusza Borowieckiego.

nabożeństwo różańcowe.

Niedziela 22 październik27 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Janiny Wasilewskiej – greg. 24.

9.30 + Ireny i Ryszarda Donifacy ich rodziców i teściów.

11.00 + Aleksandry i Józefa Wolczewskich oraz zmarłych z rodzin; Wolczewskich i Wietraków.

12.30 suma odpustowa.

17.30nabożeństwo różańcowe.

18.00 + Ireny i Mieczysława Woźniczko, Barbary Stańczyk.