Niedziela 09 lutego V NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Julii w 34 r. śmierci oraz Józefa Jakubczaków, za zmarłych z rodzin; Różańskich,

Jurczuków, Jakubczaków, Kliszczów i Załogów.

9.30 + Zofii, Antoniego i Józefa Skoczylasów i zmarłych z rodziny.

11.00 + Eleonory, Marianny, Stanisława Goss, Bronisławy Kazimierskiej, Jadwigi

Kurzawińskiej.

12.30 W intencji parafian /+ Włodzimierz /

16.30 + Tadeusza Jaworskiego – od syna z synową i wnuków.

18.00 + Alfonsa, Heleny, Jerzego Szulc, Henryki, Barbary Brzozowskich, Bolesława i

Teresy Pilarskich.

Poniedziałek 10 lutego wsp. św. Scholastyki, dziewicy.

7.00 + Wiesławy Kliś – od Akcji Katolickiej.

17.30

18.00 + Henryka Bargieła w 3 rocznicę śmierci.

Wtorek 11 lutego dzień powszedni.

7.00

17.30

18.00 + Józefa Malarka – intencja od chłopaków.

Środa 12 lutego dzień powszedni.

7.00 – W intencji żywych Członków Żywego Różańca – od Kółek Różańcowych

17.30

18.00 + Haliny Masłowskiej – od rodziny.

Czwartek 13 lutego dzień powszedni.

7.00 + Wiesławy Kliś – od rodziny Kuźminów.

17.30 + Janiny Stefańskiej – od rodziny.

18.00 – Dziękczynno błagalna – o Boże błagalna dla Katarzyny z racji imienin.

Piątek 14 lutego Święto św. św. Cyryla mnicha i Metodego bpa Patronów Europy.

7.00 + Za zmarłych Członków Żywego Różańca oraz Wiesławy Kliś – od Kółek Różańcowych.

17.30 + Zdzisława Piesiaka w 7 rocznicę śmierci.

18.00 + Dawida Antczaka w 1 rocznicę śmierci.

Sobota 15 lutego dzień powszedni.

7.00 + Józefa Tomczyka i zmarłych z rodzin: Bartczaków i Gilów.

17.30 + Tadeusza Słowikowskiego i zm. z rodzin; Słowikowskich i Stelmachów.

18.00 + Heleny, Wacława Mydłowskich, Henryka Majewskiego, Wiktorii Gębskiej.

Niedziela 16 lutego VI NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Marianny i Ryszarda Fuchlerów.

9.30 + Zenona, Wacława Filipczaków, Jana Krakowiaka i zmarłych z rodzin; Filipczaków

Krakowiaków.

11.00 + Zofii, Ignacego, Jana Mikusów, Kazimiery i Eugeniusza.

12.30 W intencji parafian/+ /

17.30 nabożeństwo różańcowe. 18.00 + Dariusza Kośla, jego dziadków i wujków.